InzichtIn mijn column van augustus heb ik de huidige markt van verkoop van horecabedrijven geschetst.

Nu wil ik u graag 3 vragen meegeven over inzicht.

1) Wat verkoopt u?

2) Kent u uw eigen bedrijf?

3) Waar draait het om?

 

1) Wat verkoopt u?

In het aanbod van horecabedrijven wordt altijd gesproken over “inventaris/goodwill”. U verkoopt echter méér dan alleen de inventaris en goodwill. U verkoopt namelijk ook de handelsnaam, de exploitatierechten (bijv. huurrechten), eventueel het huurderbelang en de locatie. We noemen dit geheel de onderneming.
Uw horecamakelaar kan u inzicht geven in de betekenis van deze termen.
Hoe belangrijk is bijvoorbeeld de locatie? Deze komt vooral tot uiting in de hoogte van de (verhuur)prijs van de onroerende zaak (pand en grond), maar speelt ook een belangrijke rol in de verkoopprijs van de onderneming.

 

2) Kent u uw eigen bedrijf?

Een zeer belangrijk aspect bij verkoop van uw bedrijf is de mate waarin u uw eigen bedrijf kent. Het financiële inzicht in uw bedrijf speelt daarbij een grote rol. Ook en vooral voor de horecamakelaar die uw bedrijf aan gaat bieden. Zeker voor de koper, die meer koopt dan alleen tafels en stoelen.
Wat is de jaaromzet? Wat zijn de verschillende bedrijfseconomische verhoudingen? Wat is er de laatste jaren geïnvesteerd? Zonder goed inzicht verkoopt u echt alleen maar tafels en stoelen.
Zorg dus ook hier voor helder en duidelijk inzicht.

 

3) Waar draait het tenslotte om?

Als u werkelijk inzicht heeft in uw zaak en dit ook geeft, verkoopt u beter en soepeler.
Met een juist inzicht kent u de consequenties voor uzelf. Uw horecamakelaar kan een juist beeld geven van de mogelijkheden. De koper kan een onderbouwde inschatting maken van zijn kansen. En overige belanghebbenden kunnen hun vertrouwen uitspreken over de transactie.

 

Heeft u vragen en wilt u meer uitleg, bel mij gerust voor een verhelderend gesprek.terug naar vorige pagina
Copyright © 2014-2014 - 2019 HorecaKas. Alle rechten voorbehouden.   Download folder